Witkowska, U. (2023) „Rola kierownika duchowego w życiu profesor Anny Świderkówny… na podstawie listów ojca Augustyna Jankowskiego OSB”, Resovia Sacra, 29, s. 633–643. doi: 10.52097/rs.2022.633-643.