Wojnicki, A. (2023) „Przez oścień i słabość do mocy i łaski. Słowo Pana w 2 Kor 12,9… jako retoryczno-teologiczny klimaks pawłowej «mowy głupca»”, Resovia Sacra, 29, s. 645–662. doi: 10.52097/rs.2022.645-662.