[1]
W. . Chaim, „Autoportret charakteru chrześcijanina a jego religijność i osobowość”, RS, t. 28, s. 5–39, grudz. 2021.