[1]
. G. . Grąbczewski, „Rozwój problematyki konserwatorskiej architektury sakralnej – rys historyczny”, RS, t. 28, s. 101–117, grudz. 2021.