[1]
P. . Jaworski, „Księdza Józefa Rychlickiego z Bielczy koncepcja uczenia się pod kierunkiem”, RS, t. 28, s. 155–186, grudz. 2021.