[1]
P. Jędrzejewska, „Zapomniana księżna halicka? Rola Salomei w kreowaniu relacji polsko-węgierskich i polsko-ruskich”, RS, t. 28, s. 205–230, grudz. 2021.