[1]
S. Kilian, „Ksiądz Michał Poradowski w rodzinie emigracyjnych narodowców”, RS, t. 28, s. 231–246, grudz. 2021.