[1]
J. . Mandziuk, „Kościół greckokatolicki w Polsce w latach 1944-2021”, RS, t. 28, s. 313–339, grudz. 2021.