[1]
D. . Mielnik, „Czy Kevin Symonds skutecznie obalił argumentację zwolenników istnienia dwóch części sekretu fatimskiego? Polemika z monografią On the Third Part of the Secret of Fatima”, RS, t. 28, s. 353–392, grudz. 2021.