[1]
S. . Paprocki, „Do jakiego stopnia typologiczna interpretacja ἱλαστήριον jako kappōret («przebłagalni») z Kpł 16 wyczerpuje myśl teologiczną Pawła z Rz 3,25? ”, RS, t. 28, s. 431–463, grudz. 2021.