[1]
R. . Pelczar, „Oświata w Kosinie do 1918 r. Od szkoły parafialnej do szkoły ludowej”, RS, t. 28, s. 483–497, grudz. 2021.