[1]
P. . Przybylski, „Egzemplaryzm wzorcowy w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza”, RS, t. 28, s. 499–524, grudz. 2021.