[1]
A. . Słabig, „Aktywność wyznaniowa ludności ukraińskiej w województwie krośnieńskim w latach 1975-1989 z perspektywy Służby Bezpieczeństwa”, RS, t. 28, s. 539–559, grudz. 2021.