[1]
A. Sołtys, „Czy woluntaryzm etyczny kreuje kulturę dialogu?”, RS, t. 28, s. 561–576, grudz. 2021.