[1]
M. . Story, „Konsekwencje zabójstwa dokonanego przez duchownego w świetle ksiąg pokutnych”, RS, t. 28, s. 577–588, grudz. 2021.