[1]
P. Ślawski, „Wpływ słów konsekracji w Mszale Pawła VI na przeżywanie ofiary Mszy świętej”, RS, t. 28, s. 629–642, grudz. 2021.