[1]
M. . Twardowski, „Fenomen życia w ujęciu Jeremiego Wasiutyńskiego”, RS, t. 28, s. 643–655, grudz. 2021.