[1]
S. . Witkowski, „Powołanie Komitetu Polskiego w Sztokholmie w latach pierwszej wojny światowej”, RS, t. 28, s. 695–723, grudz. 2021.