[1]
W. Żurek, „Wizytacja kościoła parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 roku”, RS, t. 28, s. 843–857, grudz. 2021.