[1]
M. . Nabożny, „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej «I bramy piekielne go nie przemogą» (Mt 16,18) Kościół wobec kryzysów i wyzwań na przestrzeni wieków”, RS, t. 28, s. 859–872, grudz. 2021.