[1]
R. . Zapart, „ Wybrane zagadnienia związane z aktywnością duchowieństwa ­Rzeszowszczyzny na rzecz pozyskiwania i ochrony tajemnic wojskowych w ZWZ-AK w okresie II wojny światowej”., RS, t. 28, s. 765–793, grudz. 2021.