[1]
G. Bujak, „Program odnowy życia religijnego wiernych w diecezji kieleckiej… w świetle postanowień synodu z 1927 r. ”, RS, t. 29, s. 35–47, wrz. 2023.