[1]
W. Chaim, „Wpływ praktyk religijnych w rodzinie na religijność i osobowość… w okresie wschodzącej dorosłości”, RS, t. 29, s. 49–84, wrz. 2023.