[1]
M. Chrostowski, „Współczesne wyzwania teologiczno-­pastoralne… a performatywna lekcja religii”, RS, t. 29, s. 85–104, wrz. 2023.