[1]
R. Czupryk, „Odpowiedzialność za słowo w kulturze komunikacji medialnej”, RS, t. 29, s. 105–114, wrz. 2023.