[1]
T. Gocel, „«Szarganie świętości». Przypadki profanacji miejsc kultu i symboli religijnych na terenie diecezji kieleckiej w latach 1944-1989”, RS, t. 29, s. 115–147, wrz. 2023.