[1]
T. Grzebyk, „Kształtowanie się w latach 1962-2005 Ratzingerowskiej koncepcji odnowy… liturgicznej po Soborze Watykańskim II – studium historyczno-biograficzne”, RS, t. 29, s. 159–176, wrz. 2023.