[1]
M. Hofman, „Wizytacje kanoniczne parafii Żurawica w okresie staropolskim… ze szczególnym uwzględnieniem wizytacji biskupa Jerzego ­Albrechta Doenhoffa (1640-1702) ”, RS, t. 29, s. 177–196, wrz. 2023.