[1]
P. Jamioł, „Zarys historii Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z La Salette”, RS, t. 29, s. 197–221, wrz. 2023.