[1]
A. Jaszcz, „Wpływ Św. Jana Pawła II na zwoływanie i przeprowadzanie synodów… w polskich diecezjach ”, RS, t. 29, s. 223–238, wrz. 2023.