[1]
J. Miąso, „Mocne wołanie o człowieka w przestrzeni popandemicznej…, zmediatyzowanej i wojennej – perspektywa koniecznej personalistycznej edukacji społecznej”, RS, t. 29, s. 377–388, wrz. 2023.