[1]
A. Przywara, „Pieśni i inne formy śpiewane ku czci Św. Józefa jako wyraz kultu”, RS, t. 29, s. 409–427, wrz. 2023.