[1]
M. Siduniak, „Towarzyszenie małżeństwom mieszanym…. Perspektywa pastoralna Kościoła ­rzymskokatolickiego”, RS, t. 29, s. 449–468, wrz. 2023.