[1]
A. Słabig, „«…A lasy od Warty do Noteci będą nasze». Ruch oporu w Puszczy Noteckiej w latach 1939-1945 ”, RS, t. 29, s. 469–503, wrz. 2023.