[1]
M. Stepulak, „Ojczyzna w świetle twórczości Księdza Profesora Czesława Stanisława Bartnika ”, RS, t. 29, s. 521–540, wrz. 2023.