[1]
J. Szczych, „Sprawczy charakter słowa Bożego w liturgii. Zagadnienia wybrane”, RS, t. 29, s. 541–557, wrz. 2023.