[1]
D. Szkutnik, „Pojęcia operacyjne w historii embriologii: studium metodologiczne”, RS, t. 29, s. 559–569, wrz. 2023.