[1]
M. Twardowski, „Teistyczny ewolucjonizm Keitha Warda: rekonstrukcja i krytyka”, RS, t. 29, s. 571–590, wrz. 2023.