[1]
U. Witkowska, „Rola kierownika duchowego w życiu profesor Anny Świderkówny… na podstawie listów ojca Augustyna Jankowskiego OSB”, RS, t. 29, s. 633–643, wrz. 2023.