[1]
A. Wojnicki, „Przez oścień i słabość do mocy i łaski. Słowo Pana w 2 Kor 12,9… jako retoryczno-teologiczny klimaks pawłowej «mowy głupca»”, RS, t. 29, s. 645–662, wrz. 2023.