[1]
M. Wyrzykowski, „Podania i artefakty potwierdzające misję Pawła w Hiszpanii”, RS, t. 29, s. 663–676, wrz. 2023.