Grąbczewski, Grzegorz. „Rozwój Problematyki Konserwatorskiej Architektury Sakralnej – Rys Historyczny”. Resovia Sacra, t. 28, grudzień 2021, s. 101-17, doi:10.52097/rs.2021.101-117.