Jędrzejewska, P. „Zapomniana księżna Halicka? Rola Salomei w kreowaniu Relacji Polsko-węgierskich i polsko-Ruskich”. Resovia Sacra, t. 28, grudzień 2021, s. 205-30, doi:10.52097/rs.2021.205-230.