Pawlikowicz , L. . „System Zabezpieczenia Operacyjnego Wydziału Kościelnych Spraw Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego Przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR W Latach 1954-1991 I Jego współczesne Reminiscencje”. Resovia Sacra, t. 28, grudzień 2021, s. 465-81, doi:10.52097/rs.2021.465-481.