Słabig, A. . „Aktywność Wyznaniowa ludności ukraińskiej w województwie krośnieńskim w latach 1975-1989 z perspektywy Służby Bezpieczeństwa”. Resovia Sacra, t. 28, grudzień 2021, s. 539-5, doi:10.52097/rs.2021.539-559.