Żurek, W. „Wizytacja kościoła Parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 Roku”. Resovia Sacra, t. 28, grudzień 2021, s. 843-57, doi:10.52097/rs.2021.843-857.