Jaworski, P. . „Recenzja: Edmund Juśko, Pozalekcyjne Formy oddziaływań Wychowawczych Na młodzież Publicznych Polskich szkół średnich w autonomicznej Galicji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, Ss. 365, ISBN 978-83-7996-774-2”. Resovia Sacra, t. 28, grudzień 2021, s. 873-9, doi:10.52097/rs.2021.873-879.