Chrostowski, Mariusz. „Współczesne Wyzwania Teologiczno-­pastoralne… a performatywna Lekcja Religii”. Resovia Sacra, t. 29, wrzesień 2023, s. 85-104, doi:10.52097/rs.2022.85-104.