Hofman, Marian. „Wizytacje Kanoniczne Parafii Żurawica w okresie staropolskim… Ze szczególnym uwzględnieniem Wizytacji Biskupa Jerzego ­Albrechta Doenhoffa (1640-1702) ”. Resovia Sacra, t. 29, wrzesień 2023, s. 177-96, doi:10.52097/rs.2022.177-196.