Kowalski, Mateusz. „Język Migowy Formą Komunikacji z osobami niepełnosprawnymi słuchowo”. Resovia Sacra, t. 29, wrzesień 2023, s. 315-29, doi:10.52097/rs.2022.315-329.